Neskladá sa žiadna akontácie

2018/01 27 19:01

Operatívny lízing http://www.hertzlease.sk/sk/sluzby/on-line-kalkulacia.html je obdoba klasického prenájmu vozidla až na výnimku, že po skončení zmluvy zostane vozidlo majetkom spoločnosti, ktorá Vám vozidlo prenajala. Vďaka tomu v splátke platíte iba rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou hodnotou vozidla, nemusíte skladať žiadnu akontáciu a celá splátka je daňovo odpočítateľnou položkou. Vlastník vozidla, teda spoločnosť, je zodpovedná za všetky riziká, ktoré sú spojené s vlastníctvom a prevádzkovaním vozidla (nehoda, poškodenie , odcudzenie). Prenájom sa uzatvára na dobu 12 až 60mesiacov,najčastejšie dĺžka je 36 mesiacov. Pre výpočet mesačnej splátky je dôležitý tiež predpokladaný ročný nájazd vozidla.

Stabilitu Vám zaručí bohaté skúsenosti

Uvažujete o nasadení prenájmu vozidiel vo firme? Naozaj výhodný operatívny lízing sa stáva pri prevádzkovaní aspoň 10vozidiel.V tomto okamihu už začína byť správa vozového parku pre firmu administratívneho i personálne náročná a zaťažujúce. Zázemie nadnárodnej firmy a bohaté skúsenosti vám zaručia stabilitu, kvalitné služby a absolútnu spoľahlivosť po celú dobu trvania tejto služby.

--CopyRights: Text pattern » Neskladá sa žiadna akontácie